BIRGITTA STENBERG
Skulptör

Idungatan 10 113 45 Stockholm
Tel: 08-31 06 69 Mobil: 070-723 21 49